Kompleksowa obsługa inwestycji

Wsparcie na każdym etapie realizacji

about-img

Program Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Łączny budżet programu to 103 mld zł

Lokalne uchwały antysmogowe

Fatalna jakość powietrza w Polsce była przyczyną powołania Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). Zgodnie z przyjętą ustawą o prawie ochrony środowiska, poszczególne samorządy otrzymały prawo wprowadzenia regulacji zakazujących eksploatację konkretnego rodzaju kotłów i pieców grzewczych oraz wybranych rodzajów paliw. W wielu województwach do końca 2021r. trzeba wymienić wszystkie stare kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych lub są starsze niż 10 lat

Dla kogo dotacja?

Właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który znajduje się w budynku, w którym są wyodrębnione maksymalnie 2 lokale mieszkalne.

Poziom podstawowy - dla wnioskodawcy, którego podstawa obliczenia podatku w poprzednim roku była mniejsza niż 100 000 zł.

Poziom rozszerzony - dla wnioskodawców, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowy warunek: przychód z działalności nie może przekroczyć 67 500 zł.

about-img

KONTAKT

Krajowe Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
NIP: 547-221-32-08, REGON: 383723865, KRS: 0000792433

Biuro główne

  • ul. Reja 15, 43 - 300 Bielsko - Biała

  • 500 551 266, 796 082 401, 794 680 923

  • biuro@krajowecentrum.pl

 

Biuro Katowice

  • ul. Opolska 22, 40 - 084 Katowice

  • 504 690 828

  •  

 

Biuro Myślenice

  • ul. Jordana 22, 32 - 400 Myślenice

  • 884 649 084

  •